"Gezondheid is niet alles maar zonder gezondheid is alles niets."

De Kneipp-Bond Nederland– Wij brengen beweging in uw leven

De Kneipp-Bond Nederland is een gezondheidsorganisatie die na zeer lange afwezigheid op 13 april 2003 opnieuw is opgericht met het doel de gezondheidsleer van Sebastian Kneipp zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen van de mensen in Nederland.

Gezondheid binnen Handbereik

Het Kneipp’se gezondheidsconcept bestaat al bijna 200 jaar en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. Uit de oorspronkelijke water- en kruidengeneeskunde ontstond een hoog ontwikkeld gezondheidsconcept. Deze gezondheidsleer, baseert op 5 elementen, te weten water, beweging, voeding, kruiden en levensordening, die ook voor ons in Nederland van belang is om onszelf zo lang en zo goed mogelijk gezond te houden. Of in geval van ziekte op een zo natuurlijk mogelijke manier bij te dragen aan verlichting van de klachten en zo mogelijk de gezondheid te herstellen. Voor alle elementen geldt dat er geen ingewikkelde procedures gevolgt moeten worden, maar gewoon thuis toe te passen zijn.

00 Gezondheid binnen handbereik

De eenvoud van het systeem is de grootste kracht.Leven op Kneipp’se manier is simpel, kost bijna niets- nog niet eens tijd- en brengt mensen in beweging. Dat maakt gezond, fit, versterkt het immuunsysteem, verhoogd de stressresistentie en zorgt voor een goede stemming.

Ideaal voor elke leeftijd, elke geldbeurs, elk opleidingsniveau en levensopvatting – voor de gezonde of zieke mens.

De Kneipp-Bond als Vereniging

Op dit moment ligt het zwaartepunt van onze activiteiten in de informatieverstrekking (via onz Nieuwsbrief), het werven van nieuwe leden, het onderhouden van de internationale contacten en verkennen van mogelijkheden om het aantal activiteiten uit te breiden.

Zodra zich in bepaalde regio's meerdere leden woonachtig zijn zullen wij ook inspanningen leveren om op lokaal niveau zogenaamde Actief-Clubs te organiseren van waaruit dan ook weer nieuwe activiteiten kunnen worden opgezet.

De Kneipp-Bond Nederland is ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Utrecht onder nummer 30194811.