Biografie van Sebastian Kneipp

01 Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp werd op 17 mei 1821 in Stephansried als zoon van een eenvoudige landwever geboren. Al heel jong voelde hij de drang om geestelijke te worden, maar moest op zijn 11 jarige leeftijd de school verlaten om zijn vader in de weverij te helpen. Ondanks veel tegenslagen kon hij uiteindelijk deze wens verwerkelijken. Toen hij tijdens zijn theologie studie tuberculose kreeg vond hij toevallig in de bibliotheek een boekje met de titel: Inleiding op de watergeneeskunde van Hahn. Hierin las hij hoe men door water weer gezond kon worden bij alle mogelijke kwalen. Dit boekje opende voor hem de weg naar zijn latere hydrotherapie. Hij genas zichzelf door regelmatig in de ijskoude Donau te baden. Uit deze ervaringen ontwikkelde hij een holistisch gezondheidsconcept, waarmee hij de zieken wist te genezen en daardoor zeer beroemd werd; tegelijkertijd wees hij steeds naar de preventieve werking van een gezonde levenswijze.

Kneipp zelf was inmiddels pastoor en genas, omdat God hem deze opgave stelde, niet uit medische of maatschappelijke eerzucht. Hij richtte 3 stichtingen op - het Kneippianum, het Sebastianeum en de Kneippsche Kinderheilstätte - en gold verder als een goedmoedig mens. Of rijk of arm, hij maakte geen onderscheid tussen zijn patiënten. Een scherpe opmerkingsgave en het grote aantal van patiënten hielpen Kneipp een uitgereide kennis over diagnostiek en natuurgeneeskunde te verkrijgen. Op 17 juni 1897 overleed de beroemde “Waterdoktor Kneipp” in Bad Wörishofen, de plek waar hij heel veel tot stand heeft gebracht