06 Levensordening

De ordeningstherapie houdt zich bezig met psychosomatische, ecologische en sociale samen- hangen. Kneipp zei daarover: "In de matigheid ligt de ordening, elke teveel en elk te weinig leidt met betrekking tot gezondheid, tot ziekte."

De ordeningstherapie vindt haar basis in de pincipes van de levensordening (Grieks: diaita),alle aanwijzingen voor het invullen van alle facetten van het leven, nodig voor het behouden en terugkrijgen van gezondheid en die sinds de Oudheid al een vast bestanddeel zijn van gezondheidsleren en natuurlijke geneeswijzen.

Word gezondheid gezien als het zich steeds opnieuw instellende evenwicht tussen de zelfherstellende vermogens van de mens aan de ene kant en aan de andere kant de belastende eisen van de omgeving, dan is de ordeningstherapie daarop gericht deze balans te behouden of te herstellen. Dit gebeurt door iedereen zelf als hij, in de zin van Kneipp, een gezonde leefwijze nastreeft, waar ook bijhoort een zielsevenwicht, stresstolerantie en sociale competentie.

Ordeningstherapie als natuurgeneeskundig gebeuren omvat alle indirecte (pedagogische) en directe (natuurgeneeskundige - medische) maatregelen, die geschikt zijn om de balans tussen bronnen en eisen - en daarmee de gezondheid - te behouden of teherstellen. Hiertoe grijpt ze ordenend in op de biologische, psychosociale en spirituele regelmechanismen in de mens.

De 5e zuil houdt als voorwaarde voor een psychische gezondheid in de mogelijkheid zich zelf in een eigen biologisch en spirituele werkelijkheid te zien en te accepteren en zich temidden van de betrekkingen tot medemensen en tot de levende en niet-levende natuur in evenwicht verder te ontwikkelen.

"Ordeningtherapie" is in de uitgebreide betekenis eigenlijk maar moeilijk door een modern begrip te vervangen, wil men haar niet op deelaspecten als "psychohygi├źne" of "levensritme" reduceren.

"Ordeningstherapie" zal een waardevol onderdeel blijven, waarvan de inhoud met ons bewustzijn, met onze kennis op het gebied van de menselijke gezondheid, en met onze spirituele rijpheid zal groeien.